Aluminijumske ograde

Aluminijumska ograda sve više preuzima primat nad tradicionalnim ogradama ( metalnim,betonskim,drvenim ogradamai dr) sa pristupačnim cenom. Ovakav položaj i tretman na tržištu aluminijumske ograde,pre svega,duguju prednostima koje omogućavaju:

  • Savremen i lep izgled, čime presudno utiču na konačan izgled i utisak koji objekat ostavlja na posmatrača.
  • Održavanje aluminijumskih ograda je svedeno na minimum,nema šmirglanja,nema farbanja i sl.
  • Aluminijumske ograde su sistemske, rade se od prefabrikovanih elemenata,što omogućava ,,čistu” montažu,bez varenja i sl.
  • Naše višegodišnje iskustvo i poznavanje materijala,te stalna edukacija,otvaraju velike mogućnosti oblikovanja i prilagođavanja izgleda aluminijumskih ograda svakoj poziciji ponaosob.
  • Mogućnost odabira širokoh spektra boja po Ral karti.
  • Aluminijski konstrukcijski delovi se mogu kombinirati sa staklom i drugim vrstama materijala, što znači da su mogućnosti oblika vrlo velike
  • Sve ove nabrojane prednosti aluminijumskih ograda ne bi bile potpune da ove ograde ne zadovoljavaju i onaj najvažniji uslov a to je bezbednost.
    Ograde u primeni: